วัดแม่ปีนี้ชวนแม่เข้าวัดกันดีกว่า

Temple-Buddha

อีกเพียงไม่กี่เดือนก็ใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติแล้ว ซึ่งเป็นวันหยุดยาวที่เหล่าบรรดาลูกๆจะได้ถือโอกาสพาแม่ไปท่องเที่ยว บางคนเลือกที่จะไปพักผ่อนต่างจังหวัด หากมีทุนซะหน่อยก็ไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ถ้ายังไม่มีแผนไว้ในใจลองชวนแม่ไปทำบุญ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตกันดีกว่า ยิ่งกว่านั้นภายใน 1 วัน คุณก็สามารถทำบุญได้ถึง 4 วัดพระอารามหลวงในเมืองกรุงกันเลยทีเดียว

  1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วมรกต คือพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในพ.ศ.2326 โดยรัชกาลที่ 1 ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี ภายในวัดมีสิ่งที่ต้องกราบไหว้มากมาย อาทิเช่น พระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร” “พระแก้วมรกต”
  2. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร จัดว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นโท อีกทั้งยังเป็นวัดเดียวของประเทศไทยที่มีองค์พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติอันทรงคุณค่า
  3. วัดชนะสงคราม มีความเชื่อว่าหากใครต้องการเอาชนะศัตรูหมู่มารและอุปสรรคต่างๆให้ไปกราบไหว้ที่วัดนี้จะสามารถเอาชนะผ่านพ้นไปได้ โดยวัดสร้างมาก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยเป็นองค์พระประธาน พระนามว่า “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ”
  4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะใต้ฐานพระพุทธเทวปฏิมากรบรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 นอกจากความสวยงามของพระพุทธรูปไสยาสน์แล้วยังมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยอีกด้วย เพราะพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนพื้นพระบาทประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ และมีเจดีย์ทั้งสิ้น 99 องค์ ถือได้ว่ามีจำนวนเจดีย์ที่มากสุดในประเทศไทยอีกด้วย รวมทั้งภายในวัดยังประกอบด้วยพระมหาเจดีย์ถึง 4 รัชกาล คือตั้งแต่รัชกาลที่ 1-4

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 4 วัดอารามหลวงที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ของเรามาช้านาน ซึ่งรับรองได้ว่าแต่ละวัดล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก หากใครได้เข้าไปกราบไหว้ซะครั้ง นอกจากจะได้บุญแล้วยังถือได้ว่าเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตแบบสุดๆ อีกด้วย ฉะนั้นวันแม่ปีนี้ลองตระเวนพาคุณแม่ไปกราบไหว้กัน ที่สำคัญเดินทางสะดวก เพราะแต่ละวัดอยู่ในกรุเทพฯของเรานี้เอง